Regulamentul clubului

Măsuri de siguranță în timpul mânuirii armei:

Regula nr 1: „Voi trata întotdeauna o armă de parcă ea mereu e încărcată“.

De fiecare dată când trăgătorul ia în mână o armă, el trebuie să o verifice minuțios: s-o examineze, s-o arate instructorului, să detașeze încărcătorul (dacă este disponibil) pentru a verifica dacă există vreun cartuș în cameră, pentru a trage declanșatorul de două ori. Acest proces de control al armelor țintașul trebuie să-l efectueze întotdeauna, chiar dacă este sigur că arma este descărcată.

Regula nr 2: “ Niciodată nu voi îndrepta arma în direcția în care nu vreau să trag”.

La scoaterea armei din toc, din seif sau din husă trebuie să urmărim întotdeauna direcția țevii. E interzis să îndreptăm țeava puștii spre oameni, animale sau în altă direcție lipsită de siguranță. Trăgătorul trebuie să controleze întotdeauna ce direție are țeava armei, chiar dacă nu este încărcată.

Regula nr 3: “ Înainte de a trage, întotdeauna verific ce se află în partea din față și din spate a țintei „.

Atunci când tragem la o țintă trebuie să ținem minte că glonțul lovind ținta, nu își pierde puterea distructivă și poate ajunge la obiectul pe care trăgătorul nu a vrut să-l lovească. În tir, trăgătorul trebuie să monitorizeze întotdeauna situația și să ia în considerare posibilele opțiuni de mișcare a persoanelor și a echipamentelor.

Regula nr. 4: „Nu voi atinge niciodată declanșatorul cu degetul până când țeava armei nu se îndreaptă spre țintă”.

Aceasta este una dintre cele mai importante reguli pentru mânuirea în siguranță a armelor în timpul tragerii. Atunci când scoateți o armă dintr-un toc, când o reîncărcați, înlocuind încărcătorul, când sunteți în mișcare cu o armă, inclusiv atunci când schimbați poziția sau în alte cazuri, când trăgătorul nu îndreaptă arma spre țintă, degetul nu trebuie să atingă declanșatorul armei . Această deprindere ar trebui să persiste în toate cazurile, ar trebui să funcționeze în mod automat.

Măsuri de siguranța în timpul tragerii:

Permisiunea de a deschide focul o dă doar coordonatorul tragerii. Se permite tragerea doar după comanda „foc“. Tragerea se oprește după comanda „Stop“ sau după semnalul de încetare a focului..

În timpul tragerilor este interzis:

1. Să li se permită să tragă persoanelor care nu au susținut testarea despre cunoașterea armamentului, nu cunosc măsurile de securitate și care nu au îndeplinit exercițiile pregătitoare; ;

2. Să scoată arma din toc fără permisiunea instructorului;

3. Să direcționeze arma, indiferent dacă e încărcată sau nu, în partea în care există oameni sau e posibil să apară aceștia;

4. Să încarce arma fără a avea indicațiile de la instructor;

5. Să lase arma nesupravegheată, sau să o transmită altei persoane;

6. Să tragă dintr-o armă care nu este înregistrată;

7. Să utilizeze muniții, care nu sunt prevăzute în documentația operațională și tehnică pentru acest tip de armă;

8. Să dezasambleze muniții și substanțe explosive;

9. Să înceapâ focul și să tragă fără comanda unui instructor, dintr-o armă defectă, dincolo de limitele terenului de tragere, înainte de a ajunge la linia de foc și după ce a ajuns la linia de încetare a focului, cu steagul alb (lanternă) ridicat în zona de tragere;

10. Să utilizeze telefoanele mobile și alte dispozitive în timp ce se află în poziția de start sau înainte de deschidere a focului;

11.Să utilizeze gloanțe trasante și gloanțe cu miez de oțel;

12. În cazul când trăgătorul poartă căști anti-zgomot, este interzis să le pună, să le corecteze poziția sau să le scoată cu arma în mână;

13. Să fie admise pentru efectuarea exercițiilor persoanele în stare de ebrietate alcoolică, sub influența drogurilor sau sub influența medicamentelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, să fie efectuate tragerile de către persoane din afară.

    Toți țintașii trebuie să înceteze să mai tragă ori singuri sau la comanda instuctorului de linie în următoarele cazuri:
  • Dacă în zona de tragere au apărut oameni, automobile, animale sau dispozitive ce zboară foarte jos. În acest caz se ridică flamura albă la pinctul de comandă;.
  • Dacă se declanșează un incendiu pe câmpul de tragere sau pe teritoriul unui spațiu inactiv. În acest caz se trimite din locul coordonatului un semnal stabilit ce previne despre pericolul de continuare a tragerii;
–Dacă trăgătorul pierde orientarea.

Protecția organelor de vizualizare și de audiere a trăgătorilor și a altor persoane care sunt pe terenul de tragere sau în tir.

Coordonatorul tragerii, stagiarii și spectatorii aflați pe poligon sau în tir sunt obligați să utilizeze ochelari de protecție.

Atunci când se trage cu gloanțe, în special pe ținte de oțel, există mici fragmente care zboară, ajungând la trăgător și pot provoca răni ochilor neprotejați. Același pericol apare când din armă ies cartușele uzate.

Persoanele care se află pe poligon sau în tir sunt obligate să utilizeze elemente de protecție pentru urechi: căști sau dopuri pentru urechi.